Seria A4VSG/SM

  • A4VSG500EO2/30R-PPH10N00

    A4VSG500EO2/30R-PPH10N00

    Fusha e aplikimit: industria e makinerisë së mburojës Prezantimi i produktit: ►Kontroll proporcional elektrik i mbyllur, i përshtatshëm për kërkesa më të larta ►Presion i lartë dhe ngarkesë e rëndë, besueshmëri e lartë, zhvendosje e madhe, përmbush kërkesat e makinës së mburojës ►Bosht i plotë, mund të realizojë pompën serike, të reduktojë kosto
  • A4VSM355EO2/30W-PZB02

    A4VSM355EO2/30W-PZB02

    Zona e aplikimit: Kërkon telekomandë të zhvendosjes së motorit, kontroll të padukshëm të shpejtësisë së ndryshueshme. Prezantimi i produktit: ◆Motor pistoni i ndryshueshëm përmes boshtit, strehë me ngurtësi të lartë dhe pllakë lëkundjeje integrale, e projektuar posaçërisht për transmetimin hidrostatik në qarqet e hapura dhe të mbyllura të vajit, rrjedha e ndryshueshme është proporcionale me shpejtësinë, e përshtatshme për ngasje me shpejtësi të ndryshueshme; ► Motori rregullues proporcional i shpejtësisë, i kontrolluar elektronikisht për të rregulluar këndin e pllakës së rrahjes dhe shpejtësinë e daljes...